Vergoeding

U kunt een indicatie voor dagbesteding, individuele begeleiding en beschermd wonen aanvragen bij de afdeling WMO van de gemeente waarin u woont.
Er volgt dan een indicatiegesprek waarbij een van de begeleiders van Woonzorgboerderij Kooilust aanwezig kan zijn.

Een indicatie voor dagbesteding en/of individuele begeleiding kunnen worden afgegeven op ZIN (zorg in natura) of op een PGB. Informatie hierover kan u opvragen bij uw gemeente of bij Woonzorgboerderij Kooilust.

Een indicatie voor beschermd wonen kan op dit moment alleen worden afgegeven op een PGB.

U betaald altijd een eigen bijdrage conform de regels van het CAK.

Vervoer van en naar Woonzorgboerderij Kooilust kan door Kooilust verzorgt worden mits u in een straal van 20 kilometer van ons af woont, anders is vervoer voor eigen verantwoordelijkheid. U kunt gebruik maken van de regiotaxi of de beltaxi. Ook kunt u het openbaar vervoer nemen, dan halen en brengen wij u naar de dichtstbijzijnde bushalte.