achtergrond

Stichting Vrienden van Kooilust

De Stichting Vrienden van Kooilust wil het aanbieden van therapeutisch paardrijden aan kinderen en jongvolwassenen met een beperking mogelijk maken. Veel kinderen en jongeren komen niet in aanmerking voor, of zijn niet in de gelegenheid deze paardrijlessen te volgen, omdat ze vaak alleen al de financiële mogelijkheden niet hebben.

We zetten de sponsorbijdragen in voor het behoud, uitbreiding en de verbetering van de kwaliteit van de therapeutische paardrijlessen op Woonzorgboerderij Kooilust. We willen kinderen en jongvolwassenen financieel ondersteunen om hun horizon te verbreden en de positieve ervaringen van het contact met en berijden van paarden te laten ondergaan. Door de sponsorbijdragen kunnen we meer kinderen en jongvolwassenen deze positieve ervaring laten opdoen.

Stichting Vrienden van Kooilust is ook te vinden op Facebook.