Wie zijn wij

De dagbesteding wordt geleid door Manon Reijnen.
Zij is gediplomeerd sociaal cultureel werker, maatschappelijk werker en ORUN paardrij-instructrice. Ze heeft veel ervaring in het werken met mensen met een lichamelijke of fysieke beperking en is gewend om aan de hand van een zorgplan te werken. Ze heeft o.a. als begeleidster gewerkt in een opvanghuis voor dak- en thuisloze jongeren, de laatste jaren heeft zij op therapeutische basis paardrijles gegeven aan jongeren en volwassenen met uiteenlopende beperkingen. Na de verhuizing begin 2009 was daar de mogelijk om het werk wat ze het liefst doet (begeleiden en stimuleren van mensen met een beperking) zelf te gaan organiseren en uit te voeren op een plek die daar bij uitstek voor geschikt is.

Manon Reijnen is te boeken als gastdocent of spreker. Haar lezingen gaan over WMO beleid, kleine zelfstandige zorgorganisaties, ervaringen op het gebied van psychiatrie en  verslavingsproblematiek en innovatie binnen het aanbod van hulp binnen WMO en WLZ.

Manon: "het is spannend om zo voor jezelf te beginnen en iets nieuws op te starten, maar juist daarin zit ook de uitdaging."

Marc van Asseldonk is bevoegd 1e graads docent beeldende vorming. Naast het hebben van een beroepspraktijk als beeldend kunstenaar, werkte hij in het voortgezet onderwijs voornamelijk met jongeren met een leer en/of gedragsstoornis.

Marc werkt bij dagbesteding Kooilust als creatief-therapeutisch adviseur. Vanuit het atelier biedt hij activiteiten aan. Te denken valt aan het ontwerpen en zeefdrukken van T-shirts en het ontwerpen, gieten en leggen van siertegelvloeren. Daarnaast komen andere beeldende vormen zoals schilderen, tekenen, en dergelijke aan bod. Solitair of projectmatig, in ieder geval vanuit de competenties van de cliënt gedacht. Ook kan werk van cliënten worden geëxposeerd.

Marc: "Creatief werken vanuit de competenties van een persoon, en daardoor toewerken naar een bevredigend eindresultaat is een van de mooiste uitdagingen de je kunt aangaan."

Op Woonzorgboerderij Kooilust werkt een leuk en dynamisch team wat bestaat uit:
een maatschappelijk werker, een psychiatrisch verpleegkundige, dier en zorg medewerkers en begeleiders 'speciale doelgroepen'.