De zorg

De dagbesteding zelf is op kleinschalig niveau. Op iedere 2 cliënten die aanwezig zijn is een begeleider beschikbaar zodat specifieke zorg, hulpverlening en kwaliteit altijd gewaarborgd zijn.

Woonzorgboerderij Kooilust is specifiek een plek voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

U kunt hierbij denken aan:

•  mensen met psychische en/of sociale problemen
•  (ex) verslaafden
•  mensen met autisme
•  mensen met niet aangeboren hersenletsel
•  mensen met een burn-out

Op de woonzorgboerderij worden verschillende activiteiten aangeboden die ieder weer specifiek kunnen worden toegepast op uiteenlopende hulpvragen.

Activiteiten zijn:

•  werken in tuin en kas
•  verzorging van de dieren (paarden, honden, katten, konijnen)
•  werken met paarden (paardrijden)
•  creatieve activiteiten in de ateliers
•  werken in de werkplaats (houtbewerking, klussen aan auto’s)
•  onderhoud aan gebouwen en erf
•  muziek maken in de muziekstudio

Activiteiten kunnen in verschillende mate van inspanning worden aangepast.

Bij aanvang van dagbesteding of beschermd wonen begint met een intakegesprek.

Er wordt een zorgplan opgesteld waarin minimaal de volgende zaken duidelijk worden beschreven:

•  de specifieke zorgvraag
•  de aard van de bezigheden/activiteiten
•  duur van het traject
•  frequentie van het traject (aantal en welke dagdelen per week)
•  doelstelling
•  eventuele medicatie
•  evaluatie van het traject (minimaal 2x per jaar en aan het einde van het traject.)
•  eventuele bijzondere wensen en/of opmerkingen
•  invullen van de persoonsgegevens van de cliënt en de aanleverende instelling
•  contactpersoon en telefoonnummer voor spoedoverleg
•  wie te waarschuwen bij eventuele calamiteiten
•  de hoogte ban vergoeding voor geleverde diensten en betaling (bij PGB)

De dagen waarop dagbesteding wordt aangeboden zijn:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Tevens is er de mogelijkheid om op de woonzorgboerderij te lunchen.

Er zijn 8 plaatsen aanwezig op Woonzorgboerderij Kooilust voor beschermd wonen.

Deze woningen en appartementen beschikken over een woonkamer, een slaapkamer, een badkamer en een kleine keuken voor zelfstandige bewoning. In de algemene ruimten zijn een grote woonkeuken en een grote gezamenlijke woonkamer aanwezig. De beschermde woonplekken zijn voorzien van kost en inwoning. Het is dus mogelijk om iedere dag zowel lunch als diner met de groep mee te eten en te koken. Voor kost en inwoning wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Er is begeleiding aanwezig voor beschermd wonen overdag van 10.00 uur tot 22.00 uur. In het weekend van 12.00 uur tot 20.00 uur. Buiten deze tijden neemt de ambulante dienst het over. Op het terrein van Woonzorgboerderij Kooilust woont permanent een begeleider.